Length
L
180
Dress
D
42
Bust
B
93
Waist
W
73
Hips
H
105
Shoes
Shoes
38
Hair
Hair
Dark Blonde
Eyes
Eyes
Blue
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
Anouk
polaroid
polaroid
polaroid
polaroid