Length
L
175
Dress
D
34/36
Bust
B
78
Waist
W
62
Hips
H
92
Shoes
Shoes
39
Hair
Hair
Blonde
Eyes
Eyes
Blue
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola
Lola