Length
L
178
Dress
D
36
Bust
B
86
Waist
W
64
Hips
H
93
Shoes
Shoes
41
Hair
Hair
Dark Blonde
Eyes
Eyes
Grey
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
Lara
polaroid
polaroid
polaroid
polaroid