Length
L
174
Dress
D
36
Bust
B
82
Waist
W
62
Hips
H
88
Shoes
Shoes
37
Hair
Hair
Blonde
Eyes
Eyes
Blue
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
polaroid
polaroid
polaroid
polaroid